OVH Community, your new community space.

Keletas darbų Londone


oles@ovh.net
10-20-2009, 11:32 PM
http://travaux.ovh.com/?do=details&id=3482

Planuojame pakeisti mūsų Global Switch spintą kita – didesne ir geriau ventiliuojama. Intervencija bus atlikta rytoj ryte, trečiadienį, nuo 6:30 CEST (5:30 vietos laiku). Bus atjungta visa įranga (maršrutizatorius, jungikliai bei Infinera), o srautas, keliaujantis į Londoną, laikinai bus nukreiptas per kitus srauto mainų taškus. Planuojame, kad mūsų ekipai prireiks apytikriai 1 – 2 valandų pabaigti maršrutizatoriaus sukonfigūravimą. Su šia operacija bus baigti Londono atnaujinimai (naujinimai LINX su 4x10G ir ryšių perkėlimai globalswitch<>telehouse ir globalswitch<>telecity 8&9 en 2x10G DWDM).