OVH Community, your new community space.

miniCloud ir devCloud migracija


Levasc
08-07-2012, 11:58 AM
Sveiki,

2011 gruodį paleidome paslaugą Cloud Instance, skirtą plėtotojams, kurie norėtų paprasčiau valdyti CPU, RAM, HDD resursus pasitelkdami API.

Cloud Instance paslauga paremta 2 technologiniais sprendimais: miniCloud ir devCloud.

Cloud Instance jums suteikia tą patį funkcionalumą kaip ir miniCloud: spartus egzempliorių (instance) kūrimas, SSH raktų valdymas, projektų valdymas, valandinė apskaita ir dar: egzempliorių atvaizdų valdymas, SSH raktų sinchronizavimas su visais projekto egzemplioriais, nuolatiniai diskai.

miniCloud ir devCloud paskyros per artimiausias savaites migruos į Cloud Instance.

Šiuo metu jūs galite naudotis savo egzemplioriais, tačiau negalėsite sukurti naujų.

Likus savaitei iki migracijos mes susisieksime su Jumis ir informuosime apie planuojamas operacijas, ir kokius reikės atlikti veiksmus.

Jeigu turite klausimų apie Cloud paslaugų naudojimą, rašykite mums į pagalbos tarnybą arba tiesiog šiame forume.

OVH