OVH Community, your new community space.

pCC apmokėjimas veikia


oles@ovh.net
04-12-2011, 06:26 PM
Laba diena,
Apmokėjimas veikia. Ačiū visiems už atsiliepimus ir pagalbą tikrinant sistemą. Visi spragtelėjimai tvarkyruve buvo labai naudingi siekiant užbaigti apmokėjimo sistemą. Todėl nusprendėme atsidėkoti

Taigi:

Valandiniai resursai, sunaudoti nuo gama testavimo pradžios, bus nemokami iki rytdienos (balandžio 13) 11:59.

Infrastruktūros atnaujinimo sąskaitoje, kurią gausite rytoj, bus įrašyta:
- Mėnuo mėnesinių resursų už mėnesio kainą (mazgai ir saugykla)
- Mėnuo tų pačių resursų nemokamai, už tai, kad padėjote tobulinti apmokėjimo sistemą
- Maksimalus VM naudojimo skaičius kovo mėnesį (licencijos Standard, Advanced ir Entreprise)

Bendrai:

Taigi, kiekvieno mėnesio 1 dieną gausite pCC sąskaitą. Į sąskaitą bus įtraukta:
- Standartinė sąskaita už mazgus ir NAS ateinančiam mėnesiui
- Jeigu nusprendėte užsakyti dar mazgų ar NAS ir pasirenkate mėnesinį apmokėjimo būdą, taigi turite mokėti už... 1 mėnesį ir visi patenkinti Kiekvieno mėnesio 1 dieną bus paskaičiuojama kaina už atitinkamą dienų skaičių. Pavyzdys: jei užsakysite papildomą mazgą 16 dieną, todėl reikės mokėti už 31-16+1 dienų iki einamojo mėnesio pabaigos.
- VM licencijos, kurias naudojote mėnesio eigoje ir kurios baigsis.

Jeigu norite užsisakyti pCC ar dar neapsisprendėte dėl pCC, rytoj pateiksime galutinį pasiūlymą. Paketas S dings ir pradėsite iškart su paketu M... Be to, kiekvieną savaitę po 50€ augs diegimo mokestis, kol pasieks numatytuosius 500€. Taigi, po 10 savaičių.

Pereiname į paslaugos teikimo fazę. Tai ypatingas momentas. Daug dirbome kurdami šią infrastruktūrą ir ji jau veikia. Tai yra vieta, kur prasidės gražūs jūsų projektai. Gama testavimas baigsis rytoj.

Ačiū dar kartą už beta ir gama!

Linkėjimai,
Octave