OVH Community, your new community space.

pCC ir licencijos


oles@ovh.net
01-20-2011, 10:58 AM
Laba diena,
Anksčiau šiek tiek supažindinome su skirtingų pCC programų licencijomis. Pateikėme keletą pasiūlymų ir apsvarstėme po to gautus jūsų atsiliepimus, kuriuos taip pat patvirtinome teisiškai.

Kas liečia VMware ir ESXi, VM licencijas reikės įsigyti iš OVH. Jos bus suteikiamos mėnesių pagrindu, be įsipareigojimų. Suskaičiuosime per mėnesį naudotų licencijų kiekį (didžiausią) ir mėnesio gale pateiksime sąskaitą.

Jeigu jau turite VMware licencijas, negalėsite jų "perdirbti" ir pritaikyti mūsų infrastruktūrai. Be to, negalėsite jungtis prie vSphere iš mūsų serverių. Turėsite naudoti mūsų vSphere, kuri pritaikyta pCC ir atitinka mūsų paslaugų saugumo reikalavimus.

OS ir programų licencijas, kurias naudosite savo VM, galėsite naudoti savo nuožiūra. Konkrečiai kalbame apie Linux, RedHat, Windows, Oracle, SQL Server ir Exchange.

Galimi pasirinkimai:
- Jeigu jau turite licencijas, reikės užtikrinti, kad galėtumėte jas naudoti kitoje aplinkoje - pCC.
- Jeigu licencijų neturite:
- galėsite užsisakyti licenciją iš oficialaus atstovo ir prisiimti atsakomybę sau;
- jei mes galėsime tai pasiūlyti, galėsite įsigyti licenciją iš Ovh ir atsakomybe dalintis su OVH.

Kalbant apie vCloud ir vDC (virtualų duomenų centrą),
datacenter), kai turite savo vSphere ir ieškote vDC projektų vystymui, FT (fault tolerance), iSCSIv3 ar pCCd (pCC su skirtuoju tinklu d, kitaip sakant pCCd. past. d - dédié - skirtasis), šias galimybes pateiksime vasario pabaigoje, pCC paleidimo į rinką metu. pCC planą pateiksime po 6 mėnesių nuo pCC paslaugos paleidimo, kuris numatytas kitos savaitės pabaigoje (galima kelių dienų paklaida).

Linkėjimai,
Octave